Bomen de La Reystraat

De buurt heeft last van twee grote bomen die allerlei overlast veroorzaken. Ze slaan de handen ineens en laten via een handtekeningenactie zien dat ze unaniem besluiten dat ze de bomen willen verwijderen. Via het Leefbaarheidsteam krijgen zij uitleg over de procedure die ze hierin kunnen bewandelen en het Leefbaarheidsteam legt de juiste contacten met de gemeente en Gemeentewerf om de plannen van de bewoners te realiseren.

|

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.