Buurtplan ‘Horst en Telgt’

Buurtplan Horst en Telgt

Horst en Telgt wordt gekenmerkt door een aantal unieke ingrediënten, waar wij als bewoners trots op zijn. Het open landschap met de akkers, weiden en bosschages, de verschillende soorten boerderijen en de karakteristieke landwegen werden in de werkgroepen van het Buurtplan het meest gewaardeerd. Daarnaast hebben wij een basisschool, een buurtgebouw en een kleine kern bij de ‘Oude School’ van Telgt. Als het zonnetje even schijnt, zien wij mensen royaal genieten op het terras. Prachtige beelden zijn het, die wij graag willen vasthouden voor onze toekomst. De gemeente Ermelo heeft daarom aan de buurtvereniging ‘Horst en Telgt’ gevraagd of wij onze toekomst willen beschrijven in een buurtplan.

Buurtplan

Op 18 februari zijn wij gestart met een introductieavond. Met de bewoners van de buurtschappen hebben wij zeven werkgroepen gevormd. In bijvoorbeeld de werkgroep ‘functieverandering is gesproken over de huizenbouw. Waar kan gebouwd worden? In de werkgroep ‘bedrijvigheid’ is nagedacht over de vraag of schuren herbestemd kunnen worden voor kleinschalige bedrijvigheid. Naast de werkgroepen hebben wij met twintig buurtbewoners gesproken aan de ‘keukentafel’ over hun toekomstvisie op ‘Horst en Telgt’. Op 19 mei keken wij terug en vooruit met de werkgroepen. Wat heeft ons dit nu allemaal opgeleverd en en is nog steeds duidelijk wat ons doel is?

Zelforganisatie

Het buurtplan is een vorm van ‘zelforganisatie’. De gemeente wil niet meer alleen plannen maken voor een gebied. Buurtbewoners worden uitgenodigd om mee te praten en vooral ook om mee te doen. Als buurtvereniging hebben wij met bewoners een mooie, vlotte start gemaakt. Ons is duidelijk geworden, dat ‘zelforganisatie’ van alle betrokken partijen nieuwe kennis en vaardigheden vraagt. Vooral door het gesprek hierover en door daad-werkelijk aan de slag te gaan maken wij hierin vorderingen.

Hoe nu verder?

Veel van wat nu al gedaan is door werkgroepen, gaan wij opschrijven in een plan. Wij doen dit samen met bureau ‘Kragten’. Wij hebben voorgesteld dat wij tijdens het schrijfproces met elkaar meelezen. Zo kunnen wij komen tot een plan, waarin het verhaal van ons als buurtbewoners over de toekomst van onze mooie buurtschappen beschreven staat.

|

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.