De La Reijstraat

Een gedeelte van de groenvoorziening in De La Reystraat is aan groot onderhoud toe. Het Leefbaarheids Team heeft samen met mensen van de gemeente gekeken op welke manier de buurt betrokken kan worden bij de plannen.  Zo zijn er contacten gelegd met diverse partijen; bijvoorbeeld organisaties met ervaring in het aanleggen/onderhouden van moestuinen en basisschool de Klokbeker.

In februari  van dit jaar was er een bijeenkomst in De Klokbeker. Omwonenden denken  mee over de nieuwe inrichting van het groen.  Er liggen twee conceptplannen van de gemeente.  Daarnaast kunnen bewoners op  een blanco papier hun eigen ideeën kwijt.  Kinderen tekenen enthousiast ‘hun nieuwe tuin’ op het blanco vel terwijl de volwassen hun ideeën uitwisselen. Eén van de bewoners blijkt ruime ervaring te hebben in de groenvoorziening en de agrarische sector. Hij neemt het voortouw om samen met ander bewoners een plan te maken voor het stukje groen tussen hun huizen.

Bewoners enthousiast en actief

De bewoners van zeven huizen gaan samen aan de slag met het bedenken van een eigen plan. Gezamenlijk ontstaan ideeën voor een hofje dat ze grappend ‘het LaReyhofje’ noemen. Ze maken een gedetailleerd plan, op papier uitgewerkt, met daarin een gedeelte fruit- en notenbomen, een gedeelte sierbeplanting en een gedeelte moestuin.  Verder is er een zithoekje en al pratend wordt alvast bedacht wie de wijn en wie de blokjes kaas meeneemt als ze daar gaan zitten.

In de huiskamer van de bedenkers presenteren ze hun plan aan de collega-bewoners en het Leefbaarheids Team.  Tussen de koffie en de koek door wordt gesproken over verwachtingen en taakafstemming tussen de bewoners, het Leefbaarheids Team en de gemeente. Daarnaast wordt gekeken naar praktische zaken zoals: hoe regelen we het onderhoud van de tuin? Wie doet wat bij de aanleg? Wat doen we met de opbrengst van de moestuin? Wat zijn de kosten en wie betaalt die? Wat zijn voor- en nadelen van de inrichting die we nu bedenken?
Aan het eind van de avond wordt afgesproken dat het ontwerp aan de gemeente wordt voorgelegd ter goedkeuring. De bewoners krijgen terugkoppeling over de haalbaarheid van het plan en randvoorwaarden. Daar wachten ze momenteel op.

Als die duidelijkheid er is, gaat er een brief naar alle aanwonenden met daarin de ideeën, zodat iedereen kan meedenken en op de hoogte is.  Wat het eindresultaat ook wordt, bewoners hebben er nu al voordeel van. Iemand merkt op: “Ik woon hier al jaren maar nu heb ik de mensen van de overkant pas echt ontmoet”. Bewoners gaan met elkaar in gesprek, zien dit als een leuke kans om iets in/met de eigen omgeving te doen, voelen zich samen verantwoordelijk voor ‘hun blokje groen’, zien het enthousiasme van buren, kunnen eigen ideeën en kanttekeningen delen  en hebben nu een gezamenlijke activiteit.

|

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.