Informatieverstrekking provinciale subsidies

Wij kunnen kleine budgetten beschikbaar stellen voor buurtinitiatieven. De provincie heeft budgetten voor grotere initiatieven.

Door contact te onderhouden met de provincie en de Leefbaarheidsalliantie, blijven we op de hoogte van financiële mogelijkheden voor bewonersinitiatieven. We brengen betrokken bewoners in contact met de provincie en de Leefbaarheidsalliantie als daar behoefte aan is.

Bewoners zijn hierdoor op de hoogte van financiële mogelijkheden voor hun initiatieven.

|

1 reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.