Inspiratie opdoen tijdens de vredesweek

Inspiratie en meditatie ter gelegenheid van de Vredesweek (18 t/m 26 september)

Ik geloof in de absolute eenheid van de mensheid. We wonen misschien in duizenden kamers, maar ze zijn alle met elkaar verbonden.
Gandi

Zo krachtig is het licht van eenheid dat het de gehele wereld kan verlichten.”
Bahá’u’lláh

 

Beste mensen,

Ter gelegenheid van de Vredesweek, wat kan er mooier zijn dan samen te mediteren? Een bewoner heeft het initiatief genomen om met het Leefbaarheidsteam een avond te organiseren. Iedereen is welkom!!! Neem een citaat, tekst of gebed mee die jou inspireert en draag het voor. Op deze wijze hopen we een bijdrage te leveren aan de vooruitgang van de wereldvrede en het verbeteren van de wereld.

 

Wanneer: woensdagavond 22 september 19.15 – 20.30 uur
19.15 uur inloop
19.30 uur opening met muziek
19.40 uur voordracht van teksten
20.00 uur koffie en afsluiting

Locatie: De Baanveger, IIsbaanweg 45 te Ermelo
Graag van te voren aanmelden: info@leefbaarheidsteamermelo.nl

 

|

Commententaren zijn gesloten.