Korte Haeg doet!

Bewoners en UWOON willen het aangezicht van de woningen rondom de speellocatie verbeteren.

Een aantal bewoners bedenken hiervoor een actie. Via een buurtbijeenkomst, burendag en een enquête worden medebewoners betrokken. UWOON en het Leefbaarheidsteam ondersteunen deze actie met denk- en daadkracht. Ze overleggen over de mogelijkheden voor de vervanging van het groen. Er wordt een opschoonactie georganiseerd op 29 september. Onkruid in de openbare ruimte en in de tuintjes wordt verwijderd. Diverse bewoners doen niet mee aan de actie maar maken rondom 29 september hun eigen terrein/tuin netjes.

Resultaat: Het aangezicht van de buurt is verbeterd. Bewoners zijn gemobiliseerd en willen meer gaan doen. In november organiseren de bewoners een blaadjes-opruim-dag. In december is er een gedeelte van het groen bij de woningen vervangen door Team Wijkservice.

|

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.