Speellocatie Allerboschweg

Sinds een aantal jaren heeft de Allerboschweg een natuurlijke speellocatie.

Bewoners, gemeente en het Leefbaarheidsteam hebben samen gewerkt om dit tot stand te krijgen.
Afgesproken is dat bewoners het onderhoud van de speellocatie voor hun rekening nemen.
Door omstandigheden is dit onderhoud geruime tijd niet gedaan waardoor het kwaliteitsniveau van de locatie beneden peil is. Met bewoners wordt gekeken hoe dit opgelost kan worden.
Door samenwerking met Team Wijkservice, is het kwaliteitsniveau snel weer op het goede niveau en kan de speellocatie behouden worden. In de toekomst nemen de bewoners het onderhoud van het groen weer op zich.

|

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.