Speellocatie Hogekamp

De omwonenden van de Hogekamp denken erg verschillend over de speellocatie in hun straat. De één ervaart overlast en de ander wil graag een uitbreiding van de speellocatie. De verhouding tussen de bewoners verslechtert hierdoor helaas.

Het Leefbaarheidsteam inventariseert de uitkomsten van een enquête onder de omwonenden. In een bewonersavond worden deze uitkomsten bekend gemaakt en kunnen bewoners hun ideeën en standpunten uitleggen waardoor er onderling meer begrip ontstaat. Zo kunnen we tot een gezamenlijk idee komen.

We komen de bewoners tegemoet aan diegenen die overlast ervaren door het plaatsen van een heg. Maar ook met degenen die de speellocatie willen behouden/uitbreiden wordt afgesproken dat ze mee mogen denken als de speellocatie aan renovatie toe is.

 

|

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.