Verspreiding picknickbanken

Bewoners van verschillende straten geven aan graag een kleine ontmoetingsplek in hun straat te willen hebben. Het Leefbaarheidsteam kan daarvoor zorgen.

Wij vragen na of meerdere bewoners dit willen. Ook vragen we of er bezwaren zijn van anderen. De picknickbanken worden gedeeltelijk gefinancierd door de bewoners. Ook worden er afspraken gemaakt over het onderhoud rondom de picknickbanken. Een gedeelte van het onderhoud wordt door de bewoners zelf gedaan.

Aan het eind van 2018 hebben wij 5 bankjes in verschillende straten geplaatst. Bewoners houden het terrein rondom de banken netjes.

|

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.