Voorwaarden voor een initiatief

Het Leefbaarheidsteam heeft budget beschikbaar voor het ondersteunen van buurtinitiatieven in Ermelo. De som van dit gemeenschapsgeld is beperkt en kan maar één keer worden uitgegeven. We willen dit dan ook graag zo effectief mogelijk inzetten en waar dit het meest nodig is.

De meeste buurten en inwoners in Ermelo zijn goed in staat om zelf te zorgen voor de financiering van hun buurtactiviteit.

Bovengenoemde redenen hebben geleid tot het opstellen van een aanvraagprocedure.

Om in aanmerking te komen, moet uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoen. Als u vragen heeft, kunt u mailen naar info@leefbaarheidsteamermelo.nl

Wilt u een activiteit aanmelden en een financiële bijdrage aanvragen?

Lees hier de voorwaarden:

De actie/activiteit:

 • Is realiseerbaar
 • Is door meer mensen als aandachtsgebied aangegeven
 • Is meetbaar
 • Is gericht op effect op lange termijn
 • Raakt in de uitvoering minstens 25 mensen
 • De organisatie wordt door minimaal 3 mensen ter hand genomen
 • Wordt zoveel mogelijk vanuit eigen activiteiten of andere sponsoring bekostigd
 • Kan niet op een andere manier bekostigd worden
 • Is gericht op meer sociale cohesie/leefbaarheid
 • Blijft de verantwoordelijkheid van de aanvrager
 • Het gaat om een nieuwe activiteit/vernieuwende activiteit. Structurele activiteiten (bestaan minstens 3 jaar) worden niet gefinancierd.
 • Wordt aangevraagd door niet commerciële organisatie/vereniging

Wat moet u aangeven in de aanvraag:

Beschrijving van de activiteit
Doel van de activiteit. Welke speerpunten worden beoogd (bevorderen zelfredzaamheid, bevorderen sociale cohesie, bevorderen participatie aan sport/cultuur/maatschappij).

Effect op lange termijn van de activiteit
Begroting van de activiteit/actie met daarin opgenomen de totale kosten en andere inkomsten/ eigen inbreng.

Uitbetaling
Op welke datum is het bedrag nodig, op welke rekening, uitbetaling is in principe achteraf. Als voorschot nodig is: aangeven in het plan. Verantwoording via bonnen achteraf blijft voorwaarde, maximaal 14 dagen na de activiteit.
Bij niet doorgaan van de activiteit wordt niet uitbetaald. Een eventueel in voorschot verkregen bedrag moet worden teruggestort.

Het Leefbaarheidsteam probeert u binnen vier weken te laten weten of we besloten hebben u een bijdrage te geven.

De actie/activiteit:

 • Is realiseerbaar
 • Is door meer mensen als aandachtsgebied aangegeven
 • Is meetbaar
 • Is gericht op effect op lange termijn
 • Raakt in de uitvoering minstens 25 mensen
 • De organisatie wordt door minimaal 3 mensen ter hand genomen
 • Wordt zoveel mogelijk vanuit eigen activiteiten of andere sponsoring bekostigd
  kan niet op een andere manier bekostigd worden
 • Is gericht op meer sociale cohesie/leefbaarheid
 • Blijft de verantwoordelijkheid van de aanvrager
 • Het gaat om een nieuwe activiteit/vernieuwende activiteit. Structurele activiteiten (bestaan minstens 3 jaar) worden niet gefinancierd.
 • Wordt aangevraagd door burgers van de gemeente Ermelo

Wat moet u aangeven in de aanvraag:

Beschrijving van de activiteit
Doel van de activiteit. Welke speerpunten worden beoogd (bevorderen zelfredzaamheid, bevorderen sociale cohesie, bevorderen participatie aan sport/cultuur/maatschappij)

Effect op lange termijn van de activiteit
Begroting van de activiteit/actie met daarin opgenomen de totale kosten en andere inkomsten cq eigen inbreng.

Uitbetaling
Op welke datum is het bedrag nodig, op welke rekening, uitbetaling is in principe achteraf. Als voorschot nodig is: aangeven in het plan. Verantwoording via bonnen achteraf blijft voorwaarde, maximaal 14 dagen na de activiteit.
Bij niet doorgaan van de activiteit wordt niet uitbetaald. Een eventueel in voorschot verkregen bedrag moet worden teruggestort.

Het Leefbaarheidsteam probeert u binnen vier weken te laten weten of we besloten hebben u een bijdrage te geven.