Nieuwsbrief Leefbaarheidsteam

Wist je dat er een nieuwsbrief is met interessante nieuws voor inwoners van Ermelo? Zo'n vier keer per jaar wordt deze via de e-mail gestuurd naar mensen die dat willen. In de nieuwsbrief vindt je informatie over:
- inwoners van Ermelo;
- initiatieven die inwoners met elkaar opzetten in Ermelo;
- het Leefbaarheidsteam Ermelo;
- tips om de buurt en de buren beter te leren kennen;
- landelijke dagen die met de buurt gevierd kunnen worden, bijvoorbeelds Burendag;
- en nog veel meer.  

In mei is de laatste nieuwsbrief uitgekomen. Klik hierom naar de nieuwsbrief te gaan. Deze heeft als thema ontmoeting. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.; de gebiedsvisie Speuld, Buitenspeeldag, de wijkondersteuner West stelt zich voor, financiële aanvragen voor buurtactiviteiten, op buurtbezoek, Burendag, het Ermelodiner, werksessies wijk Oost, interview met een inwoner; Gerard Lam. 

Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Meld je hier aan