Tweede thema avond wijkplan oost geslaagd

Met enkele bewoners uit wijk Oost is donderdag 13 april 2023 verder gesproken over het thema Ontmoeting & Omzien naar elkaar. Over de top 3 van de opgehaalde wensen op dit thema zijn concrete actiepunten gemaakt. Deze 3 wensen zijn: een ontmoetingsplek, een huiskamer(s) en burenhulp. Het groepje bewoners gaat o.a. aan de slag met een inventarisatie van wat er al is in de wijk en de voorbereidingen voor een startactiviteit met dit thema waarbij alle inwoners van Oost uitgenodigd worden om elkaar te ontmoeten en met ideeën te komen over welke activiteiten op deze plekken/huiskamers gehouden kunnen worden.