Bewoners organiseren weer buurtbijeenkomsten

We hebben een periode achter de rug met beperkende maatregelen vanwege het Coronabeleid. Daardoor zijn er minder buurtbijeenkomsten zoals buurtbarbecues en kennismakingsavonden voor nieuwe bewoners gehouden. Nu de maatregelen zijn versoepeld, kunnen bewoners weer groepsactiviteiten organiseren.  Bij het Leefbaarheidteam zien we dat in februari en maart een record aantal aanvragen zijn binnen gekomen. Het gaat om aanvragen voor een financiële bijdrage en het lenen van materialen. Vanwege een eenmalige extra bijdrage van de gemeente kon een financiële bijdrage uitgekeerd worden aan een groot aantal buurten. De aanvraagtermijn voor deze bijdrage is inmiddels verstreken. De eerste buurtbijeenkomsten en buurtfeesten zijn al geweest. Hieronder een verslag van zo’n zelfgeorganiseerde activiteit:

    

Een groepje actieve bewoners heeft op 26 maart 2022 een activiteit georganiseerd in het buurtje Rietgansstraat en Reigerstraat. Het was een geslaagde dag. Er zijn heel wat nestkastjes getimmerd en gepimpt en de meeste zijn opgehangen op het hondenpad. Sommigen konden er geen afstand van nemen en hangen hem in eigen tuin. Voor de ouderen in de buurt is een kastje in elkaar gezet en afgegeven. Samen met de ouderen in de straat hebben we van een lekkere taart genoten!

 

« « | » »

Commententaren zijn gesloten.