Enquête voor inwoners van wijk West

enquêtewijkwest

Wijkvereniging en Leefbaarheidsteam

De wijkvereniging West en het Leefbaarheidsteam Ermelo inventariseren wat bewoners belangrijk vinden in en voor wijk West. De wijkvereniging doet dit om beter te kunnen opkomen voor wat u als bewoners belangrijk vindt. Het Leefbaarheidsteam streeft nadrukkelijk naar (nog) meer sociale cohesie in de wijk en minder “ieder voor zich”. We zijn vooral benieuwd welke ideeën en meningen er bij de bewoners leven om te bewerkstelligen, dat er – nog meer dan nu het geval is -, een wijkgevoel ontstaat en bewoners zich medeverantwoordelijk voelen voor het algemeen welzijn in de wijk/buurt.

Het Leefbaarheidsteam draagt graag bij aan het realiseren van het “wij(k)gevoel” door initiatieven van inwoners en georganiseerde groepen zoals de wijkvereniging te ondersteunen en te faciliteren. Meer informatie daarover vindt u op deze website.

 

Hoe ervaart u uw wijk?

Wij zijn benieuwd hoe u uw eigen wijk ervaart: Bent u tevreden over uw wijk? Zijn er dingen voor verbetering vatbaar? Heeft u voldoende contacten in uw eigen omgeving? Mist u (sociale) voorzieningen in uw wijk? Welke activiteiten wilt u doen in uw wijk?

De uitkomsten van deze enquête worden gebundeld zodat duidelijk wordt welke ideeën leven in de wijk. De uitkomsten zullen eind mei worden gepubliceerd op de websites van wijkvereniging West en van het Leefbaarheidsteam.

Om eventueel meer informatie te kunnen opvragen en om met u samen te kunnen werken aan verbetering van uw wijk, vragen wij u uw contactgegevens in te vullen. Wilt u liever anoniem blijven dan kunt u die invulling onder aan de vragenlijst achterwege laten.

Mede als onderdeel van de wijkschouw die plaats zal vinden op 11 mei aanstaande, vragen wij u deze enquête in te vullen en terug te sturen. Dat kan in de periode van 12 t/m 17 april. In diezelfde periode is de enquête op papier af te halen en op donderdagochtend tussen 09.00 – 10.00 uur in te leveren bij het wijkkantoor in de Eksterstraat 106a.Als het wijkkantoor gesloten is kunt de enquête in de brievenbus deponeren.

 

Bedoeling van deze enquête

Deze enquête is vooral bedoeld om een algemene inventarisatie van ideeën en meningen van u als wijkbewoners te krijgen over de leefbaarheid, over het prettig wonen in uw wijk/buurt.

 

De enquête richt zich niet op meldingen Als u deze meldingen wilt doen met de bedoeling dat deze opgepakt worden door bijvoorbeeld politie, gemeente of buurtbemiddeling, geef deze dan rechtstreeks door aan de betreffende instantie.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname aan deze enquête.

 

 

 

Met een vriendelijke groet,
Het Leefbaarheidsteam

Joop van der Borg

Mireille Heemskerk

Jolanda Molemaker

 

« « | » »

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.