Kerstviering aan de Koperwiek (ingezonden)

De gezamenlijke kerstviering met de bewoners van de Koperwiek hebben we vanwege de Corona en de ingestelde Lock-down op een andere wijze in moet vullen dan dat we in de voorgaande jaren gewend waren. Toch zijn de kerstdagen niet stilletjes voorbijgegaan. Met de nodige belangstelling en op gepaste afstand is er weer een mooie kerstboom geplaatst.

Aan alle bewoners hebben we bij de gebruikelijke informatiebrief persoonlijk een leuk houten kersboompje als attentie overhandigd. Hierbij met het verzoek deze vanaf kerstavond met de verlichting aan in de vensterbank te plaatsen. De overgrote meerderheid heeft hier gevolg aan gegeven. (zie de bijlagen).

Ons streven voor de toekomst blijft natuurlijk dat we met alle bewoners van de Koperwiek volgend jaar weer de gebruikelijke kerstviering kunnen organiseren.

Dat we dit jaar toch wat extra aandacht aan de kerst hebben kunnen geven is natuurlijk ook te danken aan het subsidiebedrag wat het leefbaarheidsteam Ermelo, nu voor de 4e keer ter beschikking heeft gesteld.

 

 

 

« « | » »

Commententaren zijn gesloten.