Kleine initiatieven kunnen de buurt maken of breken’

ERMELO – Vorige week heeft in wijk Ermelo Zuid de eerste van vijf buurtbijeenkomsten plaats gevonden in het kader van het wijkplan dat het Leefbaarheidsteam gaat opstellen. ,,In dit plan worden de wensen en behoeften van de bewoners van wijk Zuid verzameld om er vervolgens een wijkbreed plan van te maken dat door en voor bewoners is geschreven,” vertelt wijkregisseur Pieter Trap.

Trap was verrast door de het hoge aantal buurtgenoten die op de uitnodiging was afgekomen. ,,We hebben wijk Zuid in vijf subwijken verdeeld om zo voldoende tijd te hebben voor de bewoners. We zijn begonnen in de buurt om de Smutslaan heen. We hebben een flyer verspreid met de oproep om ideeën, zorgen en wensen te delen. Er komen praktische situaties voorbij die naar de collega’s van de uitvoering kunnen worden doorgezet, maar ook initiatieven die betrekking hebben op het naar elkaar omzien en elkaar helpen.”

Maken of breken

Juist dit laatste is voor het Leefbaarheidsteam erg van belang, legt Trap uit. ,,Het zijn juist deze kleine initiatieven die de buurt maken of breken. Bewoners die willen meewerken aan het nog leefbaarder maken van wijk Zuid kunnen zich overigens ook tijdens deze avonden opgeven!” De komende maanden ontvangt elk adres in wijk Zuid een uitnodiging voor een bijeenkomst in hun buurt.”

« « | » »

Commententaren zijn gesloten.