Leefbaarheidsteam in het nieuws!

“Ik had dit jaar naast andere taken ook de taak om te onderzoeken of er eventuele subsidie beschikbaar was. En het mooie is, dat is er. In onze mooie gemeente is er een Leefbaarheidsteam Ermelo. Op de site van dit team staat de volgende doelomschrijving: Het Leefbaarheidsteam is er om initiatieven te ondersteunen die in de wijken worden georganiseerd. Het kan gaan om Burendag maar ook om activiteiten die de buurt of bewoner zelf heeft bedacht. Voorbeelden zijn o.a. een moestuintje aanleggen, speeltuin samen aanpakken of een jeu de boules wedstrijd houden voor jong en oud. Alle initiatieven zijn welkom. Het Leefbaarheidsteam kan door haar netwerk bijvoorbeeld zorgen voor hekken of andere materialen die als wijk lastig verkrijgbaar azijn. Ook wordt er waar nodig meegedacht. Het initiatief kan op de site aangemeld worden. Wij komen graag kijken. Ondank het feit dat wij geen gebruik hebben gemaakt van de beschikbare subsidie (te weinig kinderen aanwezig op ons buurtfeest om een springkussen te huren)wil ik bij deze toch even een woord van dank uitspreken naar het leefbaarheidsteam voor al hun werkzaamheden voor de buurten in Ermelo.”

« « | » »

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.