Nieuwe beplanting Korte Heag

In dit perkje was de beplanting van de gemeente niet aangeslagen waardoor het een soort poepveldje voor honden werd. Een aantal bewoners hebben de grond gemengd met turf. De turf is aangeleverd door Team Wijkservice van de gemeente. Het Leefbaarheidsteam heeft planten bekostigd en de mogelijkheden voor verbetering van het groen afgestemd met de gemeente. De bewoners hebben gezamenlijk het perk ingeplant en onderhouden dit perk zelf.

 

« « | » »

Commententaren zijn gesloten.