OoKiDo verbindt jong en oud

 

OoKiDo verbindt jong en oud

Inleiding

Hoe vaak horen we niet enthousiaste verhalen over kleinkinderen en opa’s en oma’s ? Kinderen vertellen in de klas dat ze met opa naar de dierentuin zijn geweest; Oma laat trots de foto zien van haar kleinkind waar ze wekelijks op past; In de huiskamer of hal is een hoekje waar de tekeningen en knutselwerkjes van kleinkinderen hangen. Toch is dit niet vanzelfsprekend voor iedereen.

Niet iedereen heeft kleinkinderen, of de kinderen zijn bijvoorbeeld met de kleinkinderen geëmigreerd naar het buitenland. Sommige kinderen hebben geen opa of oma meer. 

55-plussers en gezinnen met kinderen

OoKiDo richt zich op 55-plussers en gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Het Leefbaarheidsteam Ermelo heeft dit kortlopende initiatief opgezet om contact tussen jong en oud tot stand te brengen. Daarin wordt samengewerkt met het ouderenwerk en jongerenwerk van Welzijn Ermelo en met de Zorggroep Noord West Veluwe. De opbouwwerker van het Leefbaarheidsteam Ermelo vertelt: “Het is de bedoeling dat zowel de aangemelde gezinnen als de 55-plussers geïnterviewd worden. Aan de hand van een ingevulde vragenlijst wordt gekeken wie het beste bij elkaar passen. Ook wordt er aandacht besteed aan wat je van elkaar kunt verwachten en wat je kunt afspreken over het contact met elkaar. Er is een proefperiode waarin mensen kunnen kijken of ze een klik met elkaar hebben. Want we kunnen nog zulke goede vragen stellen tijdens het interview, in de praktijk merk je pas of mensen elkaar echt liggen.”

Wie kan zich aanmelden?

U kunt zich aanmelden als alle onderstaande punten voor u gelden:

– U bent 55-plusser of ouder/voogd van minstens één kind in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar)

– Als u ouder/voogd bent dan woont/wonen uw kind/kinderen bij u in huis en u bent bij de ontmoetingen met de 55-plusser waaraan u gekoppeld wordt

– U bent in staat om zelfstandig activiteiten te ondernemen met het gezin of de 55-plusser(s) waaraan u gekoppeld wordt

– U woont in Ermelo

– U bent bereid om mee te doen met de koppelingsprocedure en zich langere tijd te verbinden aan het gezin of de 55-plusser(s) waar u aan gekoppeld wordt.

Onder aan dit artikel vindt u de link naar het aanmeldformulier.

Wat doen wij voor u?

Als u zich aanmeldt wordt u na verloop van tijd geïnterviewd. Een vrijwilliger vult samen met u de vragenlijst in. Dit zijn vragen over hobby’s, interesses, wat voor soort iemand/gezin u zoekt, e.d. Daarna wordt gekeken of er een geschikte kandidaat is die bij u past. Omdat we mensen ruim de tijd willen geven om mee te doen, kan het t/m januari duren voordat iedereen weet of hij of zij gekoppeld is. Na de koppeling maakt u kennis met elkaar. In gesprek leert u elkaar kennen. De vrijwilliger die het gesprek leidt heeft het ook met u over een proefperiode, uitwisselen van ideeën over wat u samen kunt doen en er is gelegenheid om vragen te stellen. Er wordt een datum geprikt, waarop u met degene die u koppelt zelf wat leuks gaat doen. Vanaf dan kunt u zelfstandig contact houden met elkaar en dingen ondernemen. Na de proefperiode neemt de vrijwilliger contact met u op om te horen of u door wilt gaan met elkaar. Natuurlijk hopen we dat u een goed contact met elkaar opbouwt en na de proefperiode verder gaat met elkaar. Mocht er geen klik zijn en wilt u niet verder gaan met elkaar dan wordt daarmee het contact afgerond. Omdat OoKiDo een éénmalig project is zal er geen nieuw contact gezocht worden. 

Als er voldoende animo is, zal er in februari een gezamenlijke activiteit worden georganiseerd voor allen die gekoppeld zijn via OoKiDo.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link: info@leefbaarheidsteamermelo.nl. U kunt zich aanmelden van 1 november t/m 31 december. 

« « | » »

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.