Opening hofje De la Reystraat

image image

Donderdagavond 19 mei is de nieuwe groenvoorziening op de De la Reystraat feestelijk geopend door wethouder J. van Eijsden.
Het afgelopen jaar is de groenvoorziening aan de De la Reystraat bij huizenblok nr. 132 t/m nr. 152 rigoureus veranderd. Plannen van een aantal enthousiaste bewoners en de uitwerking daarvan zijn door bewoners in samenwerking met het Leefbaarheidsteam en de gemeente mogelijk gemaakt. Hierdoor is een uniek hofje ontstaan met recreatief groen, met moestuin en een ontmoetingsplek.
Nu dit hofje gereed is en de eerste oogst uit de moestuin gegeten kan worden, krijgt de ingebruikneming een feestelijk tintje door de opening. Na een openingswoord van de wethouder, waarin hij de bewoners toezegt terug te komen om te kijken hoe goed en zorgzaam de bewoners  dit hofje zullen koesteren, halen kinderen bloemen uit de tuin. De wethouder heeft de bloemen symbolisch gegeven aan de heer  Pater, bewoner van de De la Reystraat en initiatiefnemer. Als dank voor de betrokkenheid van de bewoners heeft het Leefbaarheidsteam een picknickbank aangeboden. Deze wordt door de bewoners zelf in elkaar gezet en onder de werkzaamheden door kan besproken worden hoe ze gezamenlijk het onderhoud van het hofje gaan vorm geven. Na het officiële gedeelte kunnen de kinderen een speurtocht doen rondom hun eigen moestuin. Deze wordt begeleid en aangeboden door JOGG die ook gezonde versnaperingen en drinken heeft meegenomen voor jong en oud.
Zowel ouderen als jongeren blijven nog een tijdje napraten. Uit de gesprekken blijkt hoe enthousiast de bewoners zijn over “hun stukje eetbaar groen” en dat dit project de contacten onderling heeft aangewakkerd en verbeterd. De picknickbank wordt al vast in elkaar geknutseld en het moestuinplan wordt verder uitgewerkt. Al met al een geslaagde avond.
———————————————————————————————————–
Einde persbericht
contactpersoon: Jolanda Molemaker
Opbouwwerker Leefbaarheidsteam, 06-20700580, jolanda.molemaker@welzijnermelo.nl

« « | » »

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.