Participatieproject De la Reystraat – voorbereiding, uitvoering en resultaat.

Januari 2015
Een gedeelte van de groenvoorziening in De La Reystraat is aan groot onderhoud toe. Het Leefbaarheidsteam heeft samen met mensen van de gemeente gekeken op welke manier de buurt betrokken kan worden bij de plannen. Zo zijn er contacten gelegd met diverse partijen; bijvoorbeeld organisaties met ervaring in het aanleggen/onderhouden van moestuinen en basisschool de Klokbeker.

Naamloos1

Februari 2015
Het Leefbaarheidsteam organiseert samen met de gemeente een bijeenkomst in basisschool De Klokbeker. Omwonenden denken mee over de nieuwe inrichting van het groen. Van hier uit gaan de bewoners van zeven huizen samen een plan maken. Gezamenlijk ontstaan ideeën voor een hofje dat ze grappend ‘het LaReyhofje’ noemen.

Maart 2015 – maart 2016
Het neemt de nodige tijd in beslag om af te stemmen met de buren. Niet iedereen heeft dezelfde ideeën in de wijk. Uiteindelijk nemen twee huishoudens de rol van karretrekker op zich. Ze maken een gedetailleerd plan, op papier uitgewerkt, met daarin een gedeelte fruit- en notenbomen, een gedeelte sierbeplanting en een gedeelte moestuin.
Verdere uitwerking van het plan en de haalbaarheid daarvan wordt doorgenomen met Leefbaarheidsteam en de gemeente. Ook worden afspraken gemaakt over een financiële bijdrage van de bewoners en hun inzet tijdens de aanleg en het onderhoud van de groenvoorziening. Er vindt uitwisseling plaats van ideeën en vorderingen tussen de karretrekkers en de rest van de buurt, zowel schriftelijk als mondeling.

Naamloos2 Naamloos3oktober 2015, de oude beplanting is verwijderd met hulp van bewoners
Naamloos4

maart 2016, de basis is aangelegd wederom met hulp van bewoners

Maart 2016 – mei 2016
De groenvoorziening is zover gereed dat de buurt de aanleg en het onderhoud zelf over kan nemen. De buurt start met de aanleg van een moestuin waardoor er nog meer contact ontstaat tussen bewoners.
Uitspraak van een bewoner: “Ik woon hier al jaren maar nu heb ik de mensen van de overkant pas echt ontmoet”. Bewoners gaan met elkaar in gesprek, zien dit als een leuke kans om iets in/met de eigen omgeving te doen, voelen zich samen verantwoordelijk voor ‘hun blokje groen’, zien het enthousiasme van buren, kunnen eigen ideeën en kanttekeningen delen en hebben nu een gezamenlijke activiteit.
Op 19 mei vindt de officiële opening plaats van “hun blokje”. Bewoners zien de komst van de wethouder en de activiteiten die JOGG i.s.m. het Leefbaarheidsteam aanbiedt tijdens de opening als een stuk waardering en erkenning voor hun inzet. Tijdens de opening wordt een picknickbank aangeboden die de bewoners zelf in elkaar kunnen zetten. Dan kunnen ze gelijk met elkaar in gesprek over hoe zij de moestuin verder vorm gaan geven.

Naamloos5
mei 2016, beplanting is aangeslagen, de eerste groente kan geoogst worden

Naamloos6

19 mei, opening door wethouder J. van Eijsden

« « | » »

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.