Rutgerskamp: mooi voorbeeld van buurtvernieuwing op de nieuwe manier

Onderstaand een mooi verslag van een betrokken buurtbewoner van Rutgerskamp, die samen met de andere buurtbewoners zich heeft ingezet voor verfraaiing van de buurt. De buurtbewoners kunnen met recht terugblikken op een geslaagde – actieve – eigen inzet van de buurt met – faciliterende – ondersteuning van de gemeente/Leefbaarheidsteam Ermelo.

Dit project is één van de te bezoeken locaties tijdens de wijkschouw in West op woensdag 11 mei 2016.

 

IMG_0578

Het verslag:

“Eindelijk! Dag bomen! En hoe ‘t verder ging….

Op de eerste huiskamerbijeenkomst in november 2015 met de heren van der Borg (Regisseur wijkgericht werken, Gemeente Ermelo) en Kamphuis (Gemeente Ermelo) kregen wij – zes direct betrokken bewoners van de Rutgerskamp- het goede nieuws:  de groenbeplanting en zes moerascipressen in onze straat gaan verdwijnen en wij mogen een wezenlijke bijdrage leveren aan de herinrichting en het onderhoud van de groenstroken. De heer Van der Borg maakt deel uit van het Leefbaarheidsteam Ermelo van onze gemeente en licht de nieuwe visie en werkwijze van gemeente en Leefbaarheidsteam toe. De rol van de overheid verandert van regisseren naar faciliteren. Voor zowel bewoners als overheid een nieuwe situatie. De gemeente wil bewoners stimuleren zelf verantwoordelijkheid te nemen en een actieve bijdrage aan hun buurt te leveren. We reageren erop en vinden het een positieve ontwikkeling. In onze concrete situatie gaan we meedenken over de aanpak, meehelpen met de herinrichting en nemen we het onderhoud van de groenstroken ter plaatse voor onze rekening.

Met ‘We zien de offerte voor groenbeplanting en zes bomen wel komen’ nam de heer Van der Borg afscheid. Zo gezegd zo gedaan. Al snel bleek dat niet iedereen in onze straat volledig op de hoogte was van de voorgenomen plannen. Ze zijn zoveel als mogelijk door ons zessen bijgepraat.

Op 4 december zijn de zes moerascipressen verwijderd en vervolgens de ‘stobben gefreesd’. De tegels van trottoirs en stenen van de weg zijn opnieuw gelegd.

De offerte van een groot aantal laaggroeiende rododendrons en zuilbeuken was inmiddels bij de gemeente ingediend en akkoord bevonden. En nu een datum prikken voor beplanten!

Koning Winter bepaalde mede dat we op 5 maart jongstleden de rododendrons en bomen konden plaatsen. Na starthulp van de hovenier gingen we rap zelf aan de slag en rond het middaguur stond alles op z’n plaats. Mooie aanblik! De ruimte onder een boom – die is blijven staan – zullen we binnenkort nog opvullen met een aantal rododenderons.

Al met al een leuke zaterdagmorgen met elkaar, ongewoon werk in ongewone houding en mede dankzij de voortreffelijke catering van Irene Klein kijken we met veel voldoening naar het resultaat!

Dat we er zuinig op zullen zijn ? Reken maar !”

 

« « | » »

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.