Vacature Wijkondersteuner te Ermelo

Welzijn Ermelo heeft ten behoeve van de Dorpendeal Ermelo West op korte termijn een vacature
voor een zelfstandige, enthousiaste

                                             WIJKONDERSTEUNER 

                                         Gemiddeld 16 uur per week

In de rol van wijkondersteuner houd je je bezig met het opzetten en ondersteunen van Buurtjes in
Ermelo West. Uitkomst moet zijn dat buurtbewoners elkaar kennen en men om hulp durft te vragen
als men het zelf niet meer redt. Uitgangspunt daarbij is de samenredzaamheid van de inwoners van
Ermelo-West, waarbij er in deze wijk een hechte sociale structuur ontstaat.
Daarvoor wordt in de periode 2021-2023 een netwerk ontwikkeld van 75 tot 100 Buurtjes. Elk
Buurtje heeft één of meerdere Buurtcontactpersonen die binnen hun Buurtje als aanjager
functioneren. De Wijkondersteuner is het eerste aanspreekpunt voor de Buurtcontactpersonen.
Hij/zij reikt ideeën aan die bijdragen aan de versterking van het buurtje. In buurten waar nog geen
Buurtje is zoekt de Wijkondersteuner naar Buurtcontactpersonen die deze rol op zich willen nemen.
De aanpak is gebaseerd op het versterken van dat wat er al is, zoals kennis en bereidheid om te
helpen. Er wordt niet uitgegaan van de tekortkomingen, maar juist van de kansen die er zijn.

Taakomschrijving van de Wijkondersteuner
• Ondersteunt Buurtcontactpersonen bij het versterken van de sociale cohesie in hun Buurtje
• Richt Buurtjes op waar die in Ermelo-West niet zijn
• Zorgt voor deskundigheidsbevordering van de Buurtcontactpersonen o.a. om te kunnen
signaleren dat er buurtgenoten zijn die hulp nodig
• Bevordert via de Buurtcontactpersonen het bieden van onderlinge hulp binnen Ermelo-West
• Verwijst inwoners die vragen hebben op het gebied van zorg en welzijn naar het juiste kanaal
voor het krijgen van de juiste hulp
• Stimuleert en optimaliseert de samenredzaamheid van de inwoners
• Houdt resultaten bij en koppelt die terug
• Onderhoudt nauwe contacten met de in wijk actieve bewonersorganisaties (Wijkvereniging)
• Onderhoudt contacten met het Sociaal Team en eventuele andere instanties van de sociale kaart
• Bouwt mee aan een methode die ook in andere wijken inzetbaar is

Kennis en vaardigheden van de wijkondersteuner
• Kennis van de informele en formele sociale kaart van wonen, welzijn en zorg in Ermelo
• Bekend met de methoden ‘Positieve Gezondheid’ en ‘Asset Based Community Development’ c.q.
bereid om die leren toe te passen.
• In staat om op verschillende niveaus gesprekken te voeren en te begeleiden met inwoners en
organisaties
• Resultaat en oplossingsgericht
• Integer, kan zich verplaatsen in de ander en kan vertrouwelijk met informatie omgaan
• Creatief en kan anderen enthousiasmeren
• In stand is om een netwerk op te bouwen
• Is benaderbaar en laagdrempelig; herkenbaar in Ermelo-West
• In staat om ontwikkelingen en trends te signaleren en te analyseren en deze te bespreken met
professionals, vrijwilligers en de bewonersorganisatie in Ermelo-West
• Is in staat om met vrijwilligersorganisaties samen te werken
• Heeft een HBO- werk en denkniveau

Goed om te weten voordat je reageert op deze functie:
• De wijkondersteuner houdt zich niet aan kantooruren; de beschikbare uren worden flexibel
ingezet
• Voor afspraken met wijkbewoners kan worden gebruik gemaakt van de Ontmoetingsruimte in
Ermelo-West
• De Wijkondersteuner woont bij voorkeur in Ermelo-West
• De functie maakt deel uit van de Dorpendeal Ermelo 2020-2023
• De wijkondersteuner komt in dienst van Welzijn Ermelo en zal organisatorisch onderdeel zijn van
het Leefbaarheidsteam

Enthousiast geworden?
Kun je voldoen aan deze profielschets en krijg je energie van de genoemde werkzaamheden? Dan
verwelkomen wij jou graag als collega.
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te weten 3 jaar.
De functie is ingeschaald in schaal 8, conform de CAO Sociaal Werk.
Meer informatie over de functie kun je opvragen bij Mireille Heemskerk. Zij is te bereiken op tel 06-
20700469 of per mail m.heemskerk@leefbaarheidsteamermelo.nl

Reageren
Jouw motivatie en Curriculum Vitae kun je tot en met 7 februari a.s. sturen naar
m.heemskerk@leefbaarheidsteamermelo.nl De sollicitatiegesprekken worden op dinsdag 9 februari
gepland.

« « | » »

Commententaren zijn gesloten.