Voorwaarden voor toekennen en aanleggen van een jeu de boules baan

Voorwaarden voor toekennen en aanleggen van een jeu de boules baan

Het Oranje Fonds verrast Welzijn Ermelo met een Oranje Fonds Buurtcadeau t.w.v. €3.000. Dit is het tweede Buurtcadeau dat het Fonds uitreikt in Ermelo. In buurten waar de Straatprijs van de Nationale Postcode Loterij valt, verblijdt het Oranje Fonds een organisatie met het Buurtcadeau. Zo hebben ook alle omwonenden langdurig profijt van de straatprijs.

Het buurtcadeau zal worden besteed aan een jeu de boules baan voor de hele buurt. Inwoners van Ermelo kunnen deze aanvragen voor hun eigen buurt. De aanvraag kunt u opsturen naar info@leefbaarheidsteamermelo.nl .
Om de aanvraag op een goede manier te laten verlopen, zijn er een aantal spelregels opgesteld:

– De aanvragers geven aan waar De Jeu de boules geplaatst kan worden. De baan heeft een afmeting van 3 x 13 meter. Daarom heen is voldoende ruimte om op een veilige manier de baan te bereiken en de ballen te kunnen gooien.
– De grond waar de Jeu de boules baan wordt aangelegd is openbare ruimte en in het bezit van de gemeente Ermelo.
– De omwonenden waarvan de woning aangrenzend zijn aan de jeu de boules baan en bewoners die er op uit kijken staan achter de beslissing tot het aanleggen van een jeu de boules baan. Bij aanmelding voor de aanleg zijn meerdere inwoners (van meerdere adressen) enthousiast voor het idee. Voordat de baan definitief toegekend wordt, gaan de aanvragers rond bij de buurt met een handtekeningenlijst. Hierop geven bewoners aan of ze wel of niet instemmen met het plan. Minstens 65 % instemming is noodzakelijk.
– Er zijn geen zwaarwegende redenen vanuit bewoners, Leefbaarheidsteam of gemeente om de baan af te wijzen.
– Een aantal bewoners is bereid om mee te helpen met het aanleggen van de baan. Het gaat hierbij om hand- en spandiensten zoals begroeiing verwijderen, materiaal vervoeren/tillen.
– Een aantal bewoners is bereid om mee te helpen met het onderhoud van de baan. Het gaat hierbij om aanharken van het grind en bladvrij houden van de baan.
– De bewoners rondom de jeu de boules baan organiseren minimaal 2x per jaar een buurtactiviteit waarbij de baan gebruikt wordt. Van de activiteiten worden foto’s gestuurd naar info@leefbaarheidsteamermelo.nl
– De aanvraag wordt voor 1 juli 2016 ingediend. In de aanvraag staat: locatie waar u de baan wilt plaatsen, de afmetingen van deze locatie, wie de initiatiefnemers zijn, of er al een handtekeningenlijst is rondgegaan in de buurt, hoeveel mensen bereid zijn om mee te helpen met de aanleg en het onderhoud van de baan.
– Er wordt één jeu de boules baan beschikbaar gesteld. Het jongerenwerk van Welzijn Ermelo en het Leefbaarheidsteam besluiten welke wijk/straat deze toegekend krijgt.

0341-567365 • info@leefbaarheidsteamermelo.nl • www.leefbaarheidsteamermelo.nl

« « | » »

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.