wijk Zuid maakt kennis met Leefbaarheidsteam

Inventarisatie
Begin oktober heeft het leefbaarheidsteam een enquête gehouden in heel wijk Zuid. Aansluitend is een wijkbijeenkomst georganiseerd op lokatie (in de Gondelier) eind oktober. Ongeveer 2000 enquêtes zijn verspreid. In de vragenlijst wordt gevraagd naar de meningen en de ervaringen van de bewoners. Hoe zien mensen hun wijk? Wat zijn de plezierige en minder plezierige kanten van de wijk? Wat zouden bewoners willen veranderen? Hoe kan die verandering vorm gegeven worden en wie kan daarbij een rol spelen? 66 Mensen hebben de enquête ingevuld. Zo’n 80 mensen zijn naar de contactavond geweest op lokatie.

Uitkomsten enquête
66 Mensen (3 %) hebben de enquête ingevuld, waarvan 15 digitaal. De gegevens hiervan zijn samengevoegd en besproken in het Leefbaarheidsteam. Hieronder volgt een korte samenvatting van de gegevens die het Leefbaarheidsteam opvallend en/of bruikbaar vindt om mee verder te werken. – Bij “Wat vindt u het mooist, het best of het sterkst aan uw buurt en/of wijk?” wordt vooral genoemd: Ruimte, rust, natuur. Sociale karakter van de wijk. Voorzieningen in de wijk. – De vraag “Wat is het minst plezierig in uw buurt en/of wijk?” en “Wat heeft de hoogste prioriteit?” levert voor het merendeel antwoorden op die op het werkterrein van de gemeente en de handhaving liggen. Het grootste deel van de antwoorden gaat over overlast van hondenpoep, te snel en gevaarlijk rijdend verkeer, parkeerproblemen, overlast van buren en jeugd en slecht onderhoud van groen, infrastructuur en tuinen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij de vraag “Wie zou dit volgens u moeten doen?” o.a. het volgende is geantwoord: 40x de gemeente, 3x UWOON, 6x politie. Opvallend is dat op de laatste vraag slechts 2x het wijkteam wordt genoemd. Het Leefbaarheidsteam wordt niet genoemd. – De prioriteit voor verbeteringen ligt volgens de bewoners vooral bij: uitstraling van de wijk (schoon/groen/goed onderhouden), aanpakken hondenpoepoverlast, aanpak verkeersproblemen, oplossingen voor burengerucht, gladheid en sneeuwoverlast in de winter en verbetering van speelvoorzieningen. – 24 Mensen geven aan bereid te zijn om mee te werken aan verbeteringen. Hierbij worden veel aanvullingen gegeven: mits mijn leeftijd/fysieke beperkingen het toelaten, wil vooral meedenken, mits daar draagvlak voor is. – 29x wordt ingevuld aangegeven dat de bewoner open staat voor contact met het Leefbaarheidsteam. – In de enquête wordt bewoners gevraagd of zij zelf een idee hebben voor een buurtinitiatief. Hierbij worden diverse ideeën genoemd om meer sociale contacten in de buurt te creëren/bevorderen, o.a. een fietstocht, locatie met inloopfunctie in de wijk en burendag. Daarnaast willen 3 mensen een schoonmaakactie en 6 mensen noemen praktische zaken op het werkterrein van gemeente en handhaving. Ongeveer de helft van de bewoners geeft geen ideeën op.

wijkschouw zuid 2015

Uitkomsten wijkbijeenkomst
Zo’n 80 mensen zijn naar de bijeenkomst geweest die van ’s middags 15.00 uur tot ’s avonds 20.00 uur. Bewoners gingen in gesprek met medewerkers van het leefbaarheidsteam, het sociaal team, de wijkagent, buurtbeheerder UWOON, gemeentemedewerkers, het ouderenwerk en Buurtbemiddeling van Welzijn Ermelo. In de gesprekken gaven bewoners vooral aan waar ze tegen aan lopen in hun wijk en wat zij graag gerealiseerd zien. Diverse informatiewanden gaven informatie over de wijk (o.a. over speelvoorzieningen, Calluna, politie). Daarnaast was er de mogelijkheid eigen ideeën te posten op een lege wand. 39 Ideeën zijn gepost. Daarvan hebben 2 ideeën een sociaal karakter; gezamenlijk een speelvoorziening realiseren en sociale activiteit/inloop op locatie. Het overige deel bestaat uit meldingen die bedoeld zijn voor gemeente en politie en hebben een signalerend karakter. De signalen voor de gemeente zijn gebundeld in een lijst en doorgesproken met de desbetreffende afdeling. De Politie was direct aanspreekbaar voor voorstellen en klachten.

Verwerking uitkomsten
Momenteel heeft het leefbaarheidsteam contact met diverse bewoners voor het uitvoeren van initiatieven. Wilt u zelf contact met het leefbaarheidsteam? Mail ons: info@leefbaarheidsteamermelo.nl

« « | » »

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.