Wijkschouw West

Op woensdag 11 mei is de tweejaarlijkse wijkschouw in Ermelo West gehouden in het bijzijn van de wethouders Laurens Klappe en Jan van Eijsden. Tevens waren aanwezig de wijkagent, het Leefbaarheidsteamermelo en de Wijkvereniging Ermelo West.

parasol

Er is gefietst langs 15 locaties, die mede zijn aangedragen door de bewoners van West en de organisatoren van de schouw/fietstocht (Leefbaarheidsteam Ermelo en de Wijkvereniging Ermelo West). De fietstocht startte bij de Parasol en leidde ons o.a. naar:

  • Roerdompstraat, Veldwijkerweg waar de bomen en zonnepanelen elkaar hinderen (schaduwwerking versus opbrengst ).
  • De Lange Haeg, problemen met de opstelplaats van de vuilcontainers.
  • Prof. Lindeboom werd gekeken naar de visvijver met de daarbij in niet beste staat zijnde vlonders en afrastering.
  • Op de Rietgansstraat aandacht voor het onderhoud van het groen.(starten bewoners initiatief)
  • Verkeersveiligheid in de wijk is ook onder de aandacht gebracht.

Naast de opmerkingen was er ook ruimte voor de knelpunten uit de vorige schouwen die samen met bewoners en het Leefbaarheidsteamermelo zijn opgelost. Dat zijn ondermeer de speellocatie Korte Haeg, de Tuinfluiterstraat en de Rutgerskamp. Ook is kennisgenomen van andere tot stand gekomen initiatieven, zoals het oprichten van WhatsApp-groepen voor een veiliger buurt.

Rutgerskamp
Rutgerskamp

tuinfluiter
Tuinfluiterstraat

whats app lange haag
What’s app groep Lange Haeg

Na de schouw was er een inloopavond georganiseerd: bij diverse organisaties kon informatie worden opgehaald voor verbeteringen in de wijk. De volgende organisaties waren aanwezig: Wijkvereniging West, het Leefbaarheidsteamermelo, het Sociaalteamermelo, Gresbo, Uwoon en de wijkagent.

Teleurstellend was de opkomst van bewoners tijdens deze avond. Wij vragen u ons te mailen over hoe wij u de volgende keer beter kunnen bereiken. Dit jaar is dat o.a. via Wijkvereniging West, communicatie in krant, websites en Facebook-pagina van het Leefbaarheidsteamermelo gegaan. Gekoppeld aan de wijkschouw en de inloopavond is een enquête gehouden onder de inwoners van wijk West. Aangezien deze enquête in te vullen is t/m 18 mei, wordt deze op een later moment geanalyseerd.

Indien u deze enquête nog niet heeft ingevuld, en u alsnog uw mening over uw wijk en de daarin aanwezige of juist gemiste voorzieningen wilt geven, verzoeken wij u deze alsnog in te vullen. Via deze link komt u bij de enquête: https://www.leefbaarheidsteamermelo.nl/vragenlijst-enquete-wijk-west/

 

 

« « | » »

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.