Jouw Buurt

Iedereen heeft ze in Ermelo, buren. Je woont in een wijk met verschillende mensen. Wellicht ken je één of meerdere mensen uit jouw buurt en ben je bekend met verschillende organisaties en verenigingen. Contact hebben met buurtgenoten is niet altijd vanzelfsprekend. Niet iedereen heeft tijd, zin of de mogelijkheid om zijn of haar buurt te leren kennen. Door als buurt samen initiatieven op te zetten of als bewoner hier aan mee te doen vergroot je de kans om anderen te ontmoeten en bouw je aan een positieve relatie. Voorbeelden zijn Burendag of Buitenspeeldag. Tijdens deze brede activiteiten kan er in een ontspannen sfeer contact worden gelegd en mogelijk levert het jou ook nog wat op!

Wat doen wij?

Het Leefbaarheidsteam is er om initiatieven te ondersteunen die in de wijken worden georganiseerd. Het kan gaan om Burendag maar ook om activiteiten die de buurt of bewoner zelf heeft bedacht. Voorbeelden zijn o.a. een moestuintje aanleggen, speeltuin samen aanpakken of een jeu de boules wedstrijd houden voor jong en oud. Alle initiatieven zijn welkom. Het Leefbaarheidsteam kan door haar netwerk bijvoorbeeld zorgen voor hekken of anderen materialen die als wijk lastig verkrijgbaar zijn. Ook wordt er waar nodig meegedacht. Het initiatief kan op de site aangemeld worden. Wij komen graag kijken!

Over ons

Het Leefbaarheidsteam bestaat uit Pieter, Jolanda, Mireille en Jacqueline, Monique, Froukje, Nanda, Tim en Wouter. Daarnaast  zijn zij ook werkzaam bij de Gemeente Ermelo, Welzijn Ermelo en Uwoon. We werken nauw samen met de wijkagenten en bewoners in de wijk. Per activiteit of initiatief wordt er gekeken wie we nodig hebben om er samen een succes van te maken.

”Het Leefbaarheidsteam van Ermelo hebben wij ervaren als toegankelijk, enthousiast, betrokken, bereidwillig en daadkrachtig.” 

 “Met elkaar en de inwoners, buurten en wijken nog leuker en beter maken; onze krachten bundelen en met elkaar zorgen dat iedereen in Ermelo mee kan (blijven) doen.”

”Het Leefbaarheidsteam betekent voor mij (en m’n buurtgenoten) de mogelijkheid om wensen te kunnen creëren en uitvoeren in onze buurt. Daardoor blijft onze buurt; de sfeer en uitstraling in de buurt verbeterd.”

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over onze zorg- of dienstverlening? Laat het ons weten. Wij leren graag van uw ervaringen. Bespreek onduidelijkheden, problemen of klachten bij voorkeur eerst met de betrokkene medewerkers van het Leefbaarheidsteam. Dan kan het probleem misschien direct
worden verholpen. Lukt het niet uw klacht met de betrokken medewerker te bespreken? Of wilt u dat liever niet? Neem dan contact op de voorzitter van het MT Wijkgerichtwerken, Mevr. M Stam, IJsbaanweg 45, 3851 CP Ermelo.

Voor de volledige klachtenregeling klikt u hier