WhatsappLogoSteeds meer inwoners maken gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt veiliger te maken. Met WhatsApp kunt u buurtbewoners snel waarschuwen bij verdachte situaties. Bijvoorbeeld wanneer een onbekend persoon door het raam van de buren gluurt of vaak rond hangt op straat. Politie, gemeente en het Leefbaarheidsteam Ermelo vinden het oprichten van deze groepen een goed initiatief, omdat de betrokkenheid en attentiewaarde van een buurt wordt versterkt. Naast een preventieve werking leidt het ook tot een verhoogde pakkans van inbrekers. Hieronder vindt u praktische informatie en tips over het effectief gebruik van WhatsApp en het starten van een bewoners WhatsApp-groep met uw buurtbewoners.

Wat is een WhatsApp-groep?

Bewoners hebben steeds vaker behoefte aan onderlinge communicatie in de buurt. Een goed middel om daar voor te gebruiken is Whatsapp. WhatsApp is een applicatie (app) voor uw smartphone. U kunt met WhatsApp op uw mobiel meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van zo’n groep. Het delen van berichten met meerdere personen heet een ‘groepschat’. Via deze groepschat kun je met elkaar communiceren over afwijkende of mogelijk verdachte situaties in de buurt. Veel van deze op veiligheid gebaseerde WhatsApp-groepen hebben behoefte aan informatie over effectief gebruik: wat doe je wel en wat doe je niet?

Hoe gebruikt u een WhatsApp-groep?

 • Als u zelf een WhatsApp-groep aanmaakt, dan kunt u maximaal 50 personen (mobiele nummers) aan deze groep toevoegen.
 • Alleen de oprichter van de WhatsAppgroep kan mensen toevoegen aan de groep. Wanneer u zelf WhatsApp-groep creëert, bent u automatisch de beheerder van deze groep.
 • Als u wordt toegevoegd aan een WhatsAppgroep heeft u altijd de controle over uw deelname. U kunt in een groep blijven of een groep verlaten wanneer u maar wenst. De beheerder van de WhatsApp-groep heeft wel de mogelijkheid om mensen (op- nieuw) toe te voegen of eventueel te verwijderen bij bijvoorbeeld ongepast gedrag in de WhatsApp-groep.
 • Het is belangrijk dat de beheerder voor het toelaten van een nieuwe groepsdeelnemer persoonlijk contact legt. Dat voorkomt anonimiteit. Er zijn helaas landelijke voorbeelden dat ook mensen met verkeerde bedoelingen deelnemer worden van een groep.
 • Wanneer de beheerder de groep verlaat, dan stelt WhatsApp willekeurig een ander groepslid aan als beheerder.
 • De beheerder registreert de WhatsApp-groep op de landelijke site www.wabp.nl. Zodoende kan iedereen in zijn eigen woon- plaats en postcodegebied zien of er al een groep actief is waar hij/zij mogelijk bij kan aanhaken, oftewel concluderen zelf met een groep te starten.

Deelnamesticker of -bord

Sommige WhatsApp-groepen willen voor de buitenwacht herkenbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het plakken van stickers op uw raam en/of het plaatsen van een bord. De boodschap die hiervan uitgaat is dat de buurt oplettend is en adequaat reageert als zich afwijkende of verdachte situaties voordoen.

Een beheerder of deelnemers van een WhatsAppgroep kunnen via www.leefbaarheidsteamermelo.nl informatie krijgen over het aanvragen van stickers en/of een bord.

Politieadvies voor gebruik WhatsApp-groep

Als u iets verdachts opvalt in uw straat, dan kunt u de SAAR- volgorde gebruiken:

S = Signaleer, onthoud signalement, kenteken, e.d. wees feitelijk, onderbouw je gevoel met kenmerken die je daadwerkelijk ziet.

A = Alarmeer de politie via 1-1-2.

A = App naar de deelnemers in uw WhatsApp-groep om uw waarneming bekend te maken. (Vermeld ook of er al iemand naar 1-1-2 heeft gebeld).

R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon. Houd de veiligheid in de gaten. Het is niet de bedoeling dat u voor eigen rechter gaat spelen.

Vermeld tijdens een eventuele melding aan 112 vanuit de Whatsapp-groep dat u lid bent van deze Whatsapp-groep, zodat er vanuit de politie terugkoppeling plaats kan vinden. De politie doet zijn uiterste best, maar kan om bepaalde redenen niet altijd direct een terugkoppeling geven. Mocht u echter onverhoopt binnen 48 uur na uw melding geen terugkoppeling hebben gehad, neem dan contact op met uw wijkagent via 0900-8844.

De politie juicht WhatsApp initiatieven toe, maar wijkagenten worden geen vaste deelnemer van alle WhatsApp-groepen. Dit kan namelijk tot misverstanden leiden. Een wijkagent werkt niet 24/7 oftewel, als de politie geïnformeerd moet worden, belt u met 0900-8844 of bij een verdachte situatie 112 (1-1-2 daar pak je inbrekers mee!) Bovendien is en blijft een WhatsApp-initiatief vóór en dóór burgers.

Afspraken maken met elkaar

Spreek onderling gezamenlijke spelregels af voor
de WhatsApp-groep. Bijvoorbeeld:

 • Stel een minimumleeftijd van de deelnemers vast.
 • Let op het taalgebruik in de WhatsApp-groep.
 • Bepaal samen welke straten bij uw buurt horen.
 • Spreek af dat in een verdachte situatie één persoon de politie via 112 belt met een signalement. Laat in de WhatsApp-groep weten dat 112 al gebeld is, daarmee voorkomt u een overvloed aan 112 meldingen. Bel wel opnieuw als u meer informatie heeft zoals een vluchtroute of een aanvulling op het signalement.
 • Denk na hoe u andere buurtbewoners die niet in de WhatsApp-groep zitten kunt betrekken en/of op de hoogte kunt houden over wat er in uw buurt speelt. Het is daarvoor belangrijk om uw groep aan te melden op www.wabp.nl.