Buurt WhatsApp

Steeds meer inwoners maken gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt veiliger te maken. Met WhatsApp kunt u buurtbewoners snel waarschuwen bij verdachte situaties. Bijvoorbeeld wanneer een onbekend persoon door het raam van de buren gluurt of vaak rondhangt op straat.

Politie, gemeente en het Leefbaarheidsteam Ermelo vinden het oprichten van deze groepen een goed idee. Naast het voorkomen van inbraken, zorgt het ook voor een grotere pakkans van inbrekers.

Hieronder vindt u informatie en tips over het gebruik van WhatsApp en het starten van een bewoners WhatsApp-groep met uw buurtbewoners.

Wat is een buurt WhatsApp-groep?

Bewoners willen steeds vaker contact met elkaar in de buurt. Een goed middel om daarvoor te gebruiken is Whatsapp. WhatsApp is een applicatie (app) voor uw smartphone.

U kunt met WhatsApp op uw mobiele telefoon meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of aan zo’n groep toegevoegd bent. Het delen van berichten met meerdere personen heet een ‘groepschat’. Via deze groepschat kun je berichten met elkaar uitwisselen over opvallende of misschien wel verdachte zaken in de buurt.

 • Als u zelf een WhatsApp-groep aanmaakt, dan kunt u maximaal 512 personen (mobiele nummers) aan deze groep toevoegen.
 • Alleen de oprichter van de WhatsApp-groep kan mensen toevoegen aan de groep. Wanneer u zelf WhatsApp-groep maakt, bent u automatisch de beheerder van deze groep.
 • Als u wordt toegevoegd aan een WhatsApp-groep, heeft u altijd de keuze over uw deelname. U kunt in een groep blijven of een groep verlaten wanneer u wilt. De beheerder van de WhatsApp-groep heeft wel de mogelijkheid om mensen (opnieuw) toe te voegen of eventueel te verwijderen bij bijvoorbeeld ongepast gedrag in de WhatsApp-groep.
 • Het is belangrijk dat de beheerder voor het toelaten van een nieuwe groepsdeelnemer persoonlijk contact legt. Dat voorkomt dat mensen met verkeerde bedoelingen deelnemer worden van een groep.
 • Wanneer de beheerder de groep verlaat, dan stelt WhatsApp willekeurig een ander groepslid aan als beheerder.
 • De beheerder meldt de WhatsApp-groep aan op de landelijke site www.wabp.nl. Op deze manier kan iedereen in zijn eigen woonplaats en postcodegebied zien of er al een groep actief is waar hij/zij mogelijk aan toegevoegd kan worden. Bestaat er nog geen groep? Dan kunt u zelf met een groep starten.

Spreek onderling gezamenlijke spelregels af. Voorbeelden:

 • Spreek een minimumleeftijd van de deelnemers vast.
 • Maak afspraken over het taalgebruik in de WhatsApp-groep.
 • Bepaal samen welke straten bij uw buurt horen.
 • Spreek af dat in een verdachte situatie één persoon de politie via 112 belt met een signalement. Laat in de WhatsApp-groep weten dat 112 al gebeld is, daarmee voorkomt u teveel 112 meldingen. Bel wel opnieuw als u meer informatie heeft zoals een vluchtroute of een aanvulling op het signalement.
 • Denk na hoe u andere buurtbewoners die niet in de WhatsApp-groep zitten kunt betrekken en/of op de hoogte kunt houden over wat er in uw buurt speelt. Het is daarvoor belangrijk om uw groep aan te melden op www.wabp.nl.

Ziet u iets verdachts in uw straat? Dan kunt u de SAAR-volgorde gebruiken:

 • S = Signaleer, onthoud hoe iemand er uit ziet, kenteken, enz. Houdt u bij de feiten, noem kenmerken die u daadwerkelijk ziet.
 • A = Alarmeer de politie via 112.
 • A = App naar de deelnemers in uw buurt WhatsApp-groep wat u gezien heeft. Noem daarbij ook of er al iemand naar 112 heeft gebeld.
 • R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en de verdachte persoon aan te spreken. Houd altijd uw eigen veiligheid in de gaten. U mag niet voor eigen rechter spelen.

Vertel tijdens een melding aan 112 vanuit de Whatsapp-groep dat u lid bent van deze Whatsapp-groep, zodat de politie terugkoppeling kan geven. De politie doet zijn best, maar kan om bepaalde redenen niet altijd direct een terugkoppeling geven. Heeft u binnen 48 uur na uw melding geen terugkoppeling gehad, neem dan contact op met uw wijkagent via 0900-8844.

De politie ondersteunt WhatsApp initiatieven, maar wijkagenten worden geen vaste deelnemer van WhatsApp-groepen. Een buurt WhatsApp-groep is en blijft vóór en dóór burgers.