Even voorstellen

Het Leefbaarheidsteam is er om nieuwe ideeën te steunen die in de wijken worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan een Burendag of het aanleggen van een moestuintje.

Maar ook aan activiteiten die de buurt of bewoner zelf heeft bedacht. Alle ideeën zijn welkom!

Het Leefbaarheidsteam kan door haar netwerk bijvoorbeeld zorgen voor (spel) materialen die als wijk lastig verkrijgbaar zijn.

Ook wordt er waar nodig meegedacht en ondersteund bij het doen van meldingen bij de gemeente. Het initiatief vermelden wij graag op onze kanalen zoals onze website. Wij komen graag kijken!

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten in de buurt of wat het Leefbaarheidsteam organiseert? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Inschrijven