Activiteit organiseren

Door als buurt samen initiatieven op te zetten of als bewoner hier aan mee te doen vergroot je de kans om anderen te ontmoeten en bouw je aan een positieve relatie. Voorbeelden zijn Burendag of Buitenspeeldag. Tijdens deze brede activiteiten kan er in een ontspannen sfeer contact worden gelegd en mogelijk levert het jou ook nog wat op!

Financiering buurtactiviteit

De meeste buurten en inwoners in Ermelo zijn goed in staat om zelf te zorgen voor de  financiering van hun buurtactiviteit. Lukt dit niet? Het Leefbaarheidsteam heeft budget beschikbaar voor het ondersteunen van buurtinitiatieven in Ermelo. Dit budget is beperkt en kan maar één keer worden uitgegeven. We willen dit dan ook graag zo effectief mogelijk inzetten en waar dit het meest nodig is.

Wil je een activiteit aanmelden en een financiële bijdrage aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage aan een buurtinitiatief moet jouw aanvraag aan alle voorwaarden voldoen. Als je vragen hebt, kun je e-mailen naar info@leefbaarheidsteamermelo.nl.

Melding doen bij de gemeente Ermelo

Een buurt BBQ of Burendag organiseren dat neemt tijd in beslag. Je bent samen met je buurtjes druk bezig, wie maakt de uitnodiging , wie besteld het eten en wie reserveert materiaal bij het Leefbaarheidsteam.

Je denkt alles geregeld te hebben, maar dan kan je er op het laatste moment achter komen dat er nog een melding of zelfs een vergunning geregeld moet worden bij de gemeente.

Op de website van de gemeente Ermelo staat dit allemaal beschreven, maar ook wij willen jullie graag meenemen in dat proces. Wanneer meld je en wanneer vraag je een vergunning aan.

Op onderstaande pagina vind je verschillende voorbeelden waar je iets voor moet aanvragen/melden

Evenement organiseren | Gemeente Ermelo

Vaak is een melding voor buurtactiviteiten voldoende. Onderstaande link brengt je naar die pagina.

Klein evenement melden | Gemeente Ermelo


Hier kan je aangeven wat je gaat doen, hoe het er uit komt te zien. Het is belangrijk dat je een klein draaiboekje maakt en een tekening (teken dit met een potlood op a4 papier met een kleine legenda.) Maak het je zelf niet te moeilijk, maak er een foto van of scan.

Onze partytenten zijn 3x3 en 3x6 dit is kleiner dan de 25 vierkante meter (5x5) dus deze mag je gerust plaatsen. Dit geldt ook voor een springkussen of andere objecten (zoals aanééngeschakelde partytenten) kleiner dan 25 vierkante meter. Echter heeft het springkussen nieuwe regels qua gebruik. Let daar goed op en huur dit altijd bij een gecertifieerd bedrijf!

Wil je een weg afsluiten,  maak je gebruik van een parkeerplaats of heb je grotere springkussens of andere objecten? Dan moet er een vergunning aangevraagd worden. Een vergunning kost geld!
Dit doe je via onderstaande link

Evenement organiseren | Gemeente Ermelo

De melding en de vergunning moeten redelijk op tijd worden aangevraagd. De melding is 4 weken van te voren en de vergunning zelfs 12 weken. Houdt hier rekening mee. Je kan beter een melding gedaan hebben en uiteindelijk niets organiseren, dan te laat indienen.

Heb je vragen of wil je dat we meehelpen met het melden of aanvragen? Laat het weten via info@leefbaarheidsteamermelo.nl

De actie/activiteit:

 • is realiseerbaar
 • is door meer mensen als aandachtsgebied aangegeven
 • is meetbaar
 • is gericht op effect op lange termijn
 • raakt in de uitvoering minstens 25 mensen
 • de organisatie wordt door minimaal 3 mensen ter hand genomen
 • wordt zoveel mogelijk vanuit eigen activiteiten of andere sponsoring bekostigd
  kan niet op een andere manier bekostigd worden
 • is gericht op meer sociale cohesie/leefbaarheid
 • blijft de verantwoordelijkheid van de aanvrager
 • het gaat om een nieuwe activiteit/vernieuwende activiteit. Structurele activiteiten (bestaan minstens 3 jaar) worden niet gefinancierd.
 • wordt aangevraagd door inwoners van de gemeente Ermelo

Beschrijving van de activiteit

Wat is het doel van de activiteit? Bijvoorbeeld:

 • bevorderen zelfredzaamheid
 • bevorderen sociale cohesie
 • bevorderen participatie aan sport/cultuur/maatschappij

Effect op lange termijn van de activiteit

Een begroting: overzicht van de totale kosten en eventuele andere inkomsten en/of eigen inbreng. 

Uitbetaling

 • Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is 75 euro. Dit mag alleen besteed worden aan materialen.
 • Uitbetaling vindt achteraf plaats. Als een voorschot nodig is: geef dit aan in het plan: op welke datum is het bedrag nodig, op welke rekening kan het bedrag gestort worden. 
 • Maximaal 14 dagen na de activiteit levert u rekeningen/bonnen in als verantwoording.
 • Bij niet doorgaan van de activiteit wordt niet uitbetaald. Een eventueel voorschot moet worden teruggestort.

Het Leefbaarheidsteam probeert je binnen vier weken te laten weten of we besloten hebben je een bijdrage te geven.