Activiteit organiseren

Als buurt samen activiteiten opzetten of als bewoner mee doen aan deze activiteiten, vergroot de kans om anderen te ontmoeten en de relatie tussen buren onderling te versterken. Voorbeelden van deze activiteiten zijn een Burendag, Buitenspeeldag of een Buurtbarbecue. 

Ken jij jouw buurt?
Als je de mensen in jouw buurt kent dan heeft dat allerlei voordelen:
- Als jij weet wat jouw buur nodig heeft dan kun je deze persoon makkelijker helpen.
- Als jouw buur weet waar jij hulp bij kunt gebruiken, dan kan hij/zij aanbieden om te helpen.
- Het versterkt het gevoel van veiligheid als je elkaar kent en een beroep op elkaar kunt doen als het echt nodig is.
- Je kunt met elkaar delen als je dat wilt. Bijvoorbeeld samen één auto gebruiken of een pan met kliekjes aan een alleenstaande buur geven.
- Tijdens jullie contact kun je elkaar aanspreken op gedrag. Dan kun je het over kleine irritatie of opmerking hebben voordat het een grote irritatie en een probleem wordt. 
- Het helpt tegen eenzaamheid. Het geeft gezelligheid. Daarvoor hoef je de deur niet plat te lopen bij elkaar. Elkaar groeten en bij mooi weer een praatje over de heg is ook contact.

Wat kun je samen met jouw buurt doen?
Je kunt elkaar leren kennen door samen iets te doen. Als je elkaar al kent, kun je ook samen een activiteit doen om het contact te onderhouden. Zoals bijvoorbeeld een koffie/borrelmoment voor de buurt, samen nestkastjes timmeren, samen eten/barbecueën etc. Meer ideeën voor een activiteit vind je in het buurtboekje (binnenkort te downloaden). 

Of door samen aan de slag te gaan in de openbare ruimte na toestemming van de grondeigenaar. Denk daarbij aan een groenstrook veranderen in een buurtmoestuin, een picknicktafel, een buurt/biebkastje, fietscrossbaan etc. Zie ook het stappenplan (binnenkort beschikbaar). 
 

 

 

Een Buurtbarbecue en Burendag vallen onder ‘kleine evenementen’. Voor het organiseren van kleine evenementen moet je een melding doen bij de gemeente. Op de website van de gemeente Ermelo staat beschreven hoe je dit doet.  

Wil je een weg afsluiten, maak je gebruik van een parkeerplaats of heb je grotere springkussens of andere objecten? Dan moet je een vergunning aanvragen.

Let op! Een vergunning kost geld. Een vergunning aanvragen doe je via deze link. 

Hou er rekening mee dat een melding en het aanvragen van een vergunning op tijd moeten worden gedaan. De melding dient 4 weken van tevoren gedaan te worden en de vergunning dient 12 weken van tevoren aangevraagd te worden. 

Heb je vragen of wil je dat we meehelpen met het melden of aanvragen van een vergunning? Laat het ons weten via info@leefbaarheidsteamermelo.nl 

De actie/activiteit:

 • is realiseerbaar
 • is door meer mensen als aandachtsgebied aangegeven
 • is meetbaar
 • is gericht op effect op lange termijn
 • raakt in de uitvoering minstens 25 mensen
 • de organisatie wordt door minimaal 3 mensen ter hand genomen
 • wordt zoveel mogelijk vanuit eigen activiteiten of andere sponsoring bekostigd
  kan niet op een andere manier bekostigd worden
 • is gericht op meer sociale cohesie/leefbaarheid
 • blijft de verantwoordelijkheid van de aanvrager
 • het gaat om een nieuwe activiteit/vernieuwende activiteit. Structurele activiteiten (bestaan minstens 3 jaar) worden niet gefinancierd.
 • wordt aangevraagd door inwoners van de gemeente Ermelo

Beschrijving van de activiteit

Wat is het doel van de activiteit? Bijvoorbeeld:

 • bevorderen zelfredzaamheid
 • bevorderen sociale cohesie
 • bevorderen participatie aan sport/cultuur/maatschappij

Effect op lange termijn van de activiteit

Een begroting: overzicht van de totale kosten en eventuele andere inkomsten en/of eigen inbreng. 

Uitbetaling

 • Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is 75 euro. Dit mag alleen besteed worden aan materialen.
 • Uitbetaling vindt achteraf plaats. Als een voorschot nodig is: geef dit aan in het plan: op welke datum is het bedrag nodig, op welke rekening kan het bedrag gestort worden. 
 • Maximaal 14 dagen na de activiteit levert u rekeningen/bonnen in als verantwoording.
 • Bij niet doorgaan van de activiteit wordt niet uitbetaald. Een eventueel voorschot moet worden teruggestort.

Het Leefbaarheidsteam probeert je binnen vier weken te laten weten of we besloten hebben je een bijdrage te geven.

Staat er binnenkort een activiteit gepland waarbij je materialen kunt gebruiken? Wij hebben verschillende materialen te leen voor een buurtactiviteit die wordt georganiseerd door meerdere inwoners.