Activiteit organiseren

Als buurt samen activiteiten opzetten of als bewoner mee doen aan deze activiteiten, vergroot de kans om anderen te ontmoeten en de relatie tussen buren onderling te versterken. Voorbeelden van deze activiteiten zijn een Burendag, Buitenspeeldag of een Buurtbarbecue.

Ga je na het lezen/doornemen van onderstaande punten een buurtactiviteit organiseren? Dit kan je doorsturen naar info@leefbaarheidsteamermelo.nl.

Heb je vragen kan je deze via de mail sturen of bellen met: 
Jolanda Molemaker 06  20 70 05 80
Ginger Kleijer 06 13 96 98 11

Ken jij jouw buurt?

 • Als je de mensen in jouw buurt kent dan heeft dat allerlei voordelen:
 • Als jij weet wat jouw buur nodig heeft dan kun je deze persoon makkelijker helpen. Als jouw buur weet waar jij hulp bij kunt gebruiken, dan kan hij/zij aanbieden om te helpen.
 • Het versterkt het gevoel van veiligheid als je elkaar kent en een beroep op elkaar kunt doen als het echt nodig is.
 • Je kunt met elkaar delen als je dat wilt. Bijvoorbeeld samen één auto gebruiken of een pan met kliekjes aan een alleenstaande buur geven.
 • Tijdens jullie contact kun je elkaar aanspreken op gedrag. Dan kun je het over kleine irritatie of opmerking hebben voordat het een grote irritatie en een probleem wordt. 
 • Het helpt tegen eenzaamheid. Het geeft gezelligheid. Daarvoor hoef je de deur niet plat te lopen bij elkaar. Elkaar groeten en bij mooi weer een praatje over de heg is ook contact.

Je kunt elkaar leren kennen door samen iets te doen. Als je elkaar al kent, kun je ook samen een activiteit doen om het contact te onderhouden. Zoals bijvoorbeeld een koffie/borrelmoment voor de buurt, samen nestkastjes timmeren, samen eten/barbecueën etc. Meer ideeën voor een activiteit vind je in het buurtboekje (binnenkort te downloaden). 

Of door samen aan de slag te gaan in de openbare ruimte na toestemming van de grondeigenaar. Denk daarbij aan een groenstrook veranderen in een buurtmoestuin, een picknicktafel, een buurt/biebkastje, fietscrossbaan etc. Zie ook het stappenplan (docx, 20 KB).
 

Wil je graag de buurt uitnodigen? Hier kan je alvast een standaard uitnodiging downloaden.

Uitnodiging buurtfeest (pdf, 77 KB)

Een Buurtbarbecue en Burendag vallen onder ‘kleine evenementen’. Voor het organiseren van kleine evenementen moet je een melding doen bij de gemeente. Op de website van de gemeente Ermelo staat beschreven hoe je dit doet.  

Wil je een weg afsluiten, maak je gebruik van een parkeerplaats of heb je grotere springkussens of andere objecten? Dan moet je een vergunning aanvragen.

Let op! Een vergunning kost geld. Vraag hier je vergunning aan. 

Hou er rekening mee dat een melding en het aanvragen van een vergunning op tijd moeten worden gedaan. De melding dient 4 weken van tevoren gedaan te worden en de vergunning dient 12 weken van tevoren aangevraagd te worden. 

Heb je vragen of wil je dat we meehelpen met het melden of aanvragen van een vergunning? Laat het ons weten via info@leefbaarheidsteamermelo.nl 

Beschrijving van de activiteit 

Onderstaande punten zet je in je aanvraag:

1. Wat ga je doen, wat zijn de activiteiten/acties? Voorbeelden zijn

 • Buurtbarbecue
 • Kinderactiviteiten (uitschrijven)
 • High tea/koffie

2. Wat is het doel van de activiteit? Bijvoorbeeld:

 • Elkaar leren kennen
 • Contacten in de buurt onderhouden
 • Vrijetijdsbesteding voor kinderen uit de buurt

3. Maak een overzicht van de kosten; bijvoorbeeld kosten van materiaal aanschaf en huur van een barbecue. Alcoholische dranken worden niet vergoed.

Voorwaarden

 • Minimaal 5 huishoudens doen mee met de gegeven actie/activiteit
 • De organisatie wordt door minimaal 3 mensen bezet.
 • Wordt zoveel mogelijk vanuit eigen activiteiten of andere sponsoring bekostigd
 • De activiteit/actie is gericht op meer contact in de buurt.
 • Blijft de verantwoordelijkheid van de aanvrager
 • Het gaat om een activiteit voor en door de buurt. 
 • Wordt aangevraagd door inwoners van de gemeente Ermelo
 • De aanvraag moet compleet worden ingediend. 

Uitbetaling

 • Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is 75 euro. Dit mag alleen besteed worden aan materialen.
 • Uitbetaling vindt achteraf plaats. Als een voorschot nodig is: geef dit aan in de aanvraag, op welke datum is het bedrag nodig, op welke rekening kan het bedrag gestort worden. 
 • Binnen 10 werkdagen na de aanvraag krijg je van ons bericht of de aanvraag is goedgekeurd.
 • Maximaal 14 dagen na de activiteit lever je de rekeningen/bonnen in als verantwoording.
 • Bij niet doorgaan van de activiteit wordt niet uitbetaald. Een eventueel voorschot moet worden teruggestort.

Staat er binnenkort een activiteit gepland waarbij je materialen kunt gebruiken? Wij hebben verschillende materialen te leen voor een buurtactiviteit die wordt georganiseerd door meerdere inwoners.

Heb jij een idee voor het plantsoen of de speellocatie in uw straat? Of een idee om de verkeersveiligheid te verbeteren in jouw buurt? Of heb je nog een ander idee wat je op gemeentegrond wilt uitvoeren? Het Leefbaarheidsteam kan met je meedenken zodat jij je ideeën ook echt realiseert samen met jouw buurt.
Beantwoord de onderstaande vragen.

Gaat het om een idee wat de buurt zelf heeft bedacht en waar je samen de schouders onder wilt zetten?
Ja; dan gaat het misschien om een buurtinitiatief en kan je contact opnemen met het Leefbaarheidsteam.
Nee: dan heb je een wens of idee die je bij de Gemeente kunt doorgeven.

Gaat het om een idee waar minstens 3 huishoudens uit de straat aan meewerken?
Ja; dan gaat het misschien om een buurtinitiatief en kan je contact opnemen met het Leefbaarheidsteam.
Nee; verzamel eerst meer buurtgenoten die actief samen met je meewerken, alleen meedenken is niet voldoende. 

Gaat het om een idee dat goed uitvoerbaar is?
Ja; dan gaat het misschien om een buurtinitiatief en kan je contact opnemen met het Leefbaarheidsteam.
Nee; dan lukt het waarschijnlijk niet om jouw plan uit te voeren.
Heb je geen idee of jouw plan goed uitvoerbaar is? Dan denken wij graag met je mee.

Heb je op alle drie de vragen ja geantwoord? Dan heeft jouw initiatief een grote kans van slagen en kan je contact opnemen met het Leefbaarheidsteam.

Voorwaarden voor een buurtinitiatief in de openbare ruimte
- Er is toestemming van de Gemeente nodig voordat een initiatief kan worden uitgevoerd.
- Blijvende veranderingen in de openbare ruimte worden altijd eerst voorgelegd aan de gemeente en alleen uitgevoerd na goedkeuring.
- Het initiatief komt van een groep inwoners uit Ermelo (minstens 3 huishoudens) die zelf actief aan het plan meewerken en verantwoordelijkheid voor het initiatief willen dragen.
- De initiatiefnemers houden een handtekeningenactie onder de aanwonenden. Uit deze handtekeningenactie blijkt dat er geen bewoners zijn met ernstige bezwaren.

Zie hieronder een voorbeeld die u voor uw initifatief kunt gebruiken:

Handtekeningenactie voorbeeld (docx, 17 KB)