Over ons

Iedereen heeft ze in Ermelo: buren. Je woont in een wijk met verschillende mensen. Wellicht ken je één of meerdere mensen uit jouw buurt en ben je bekend met verschillende organisaties en verenigingen.

Contact hebben met buurtgenoten is niet altijd vanzelfsprekend. Niet iedereen heeft tijd, zin of de mogelijkheid om de buurt te leren kennen. Door als buurt samen initiatieven op te zetten of als bewoner hier aan mee te doen vergroot je de kans om anderen te ontmoeten en bouw je aan een positieve relatie.

Voorbeelden zijn Burendag of Buitenspeeldag. Tijdens deze brede activiteiten kan er in een ontspannen sfeer contact worden gelegd en mogelijk levert het jou ook nog wat op!

Wat wij doen

Het Leefbaarheidsteam is er om initiatieven te ondersteunen die in de buurt worden georganiseerd. Het kan gaan om Burendag, maar ook om activiteiten die de buurt of bewoner zelf heeft bedacht. Voorbeelden zijn een moestuintje aanleggen of een jeu de boules wedstrijd houden voor jong en oud. Alle initiatieven zijn welkom. Het Leefbaarheidsteam kan door haar netwerk bijvoorbeeld zorgen voor materialen (spel) die als wijk lastig verkrijgbaar zijn. Ook wordt er waar nodig meegedacht en ondersteund bij het doen van meldingen bij de gemeente.  Het initiatief vermelden wij graag op onze kanalen zoals onze website. Wij komen graag kijken!

 

Wie zijn wij

De teamleden van het Leefbaarheidsteam werken bij de Gemeente Ermelo, Welzijn Ermelo of de Woningcorporatie Uwoon. Het Leefbaarheidsteam bestaat uit Ginger, Kim, Mireille, Gerard, Wouter, Nadia,Jolanda en Monique.

Wij werken veel samen met de wijkagenten en de bewoners in de wijk. Bij elke activiteit kijken we goed wie we nodig hebben om er samen een succes van te maken.