Activiteit organiseren

Door als buurt samen initiatieven op te zetten of als bewoner hier aan mee te doen vergroot je de kans om anderen te ontmoeten en bouw je aan een positieve relatie. Voorbeelden zijn Burendag of Buitenspeeldag. Tijdens deze brede activiteiten kan er in een ontspannen sfeer contact worden gelegd en mogelijk levert het jou ook nog wat op!

Financiering buurtactiviteit

De meeste buurten en inwoners in Ermelo zijn goed in staat om zelf te zorgen voor de  financiering van hun buurtactiviteit. Lukt dit niet? Het Leefbaarheidsteam heeft budget beschikbaar voor het ondersteunen van buurtinitiatieven in Ermelo. Dit budget is beperkt en kan maar één keer worden uitgegeven. We willen dit dan ook graag zo effectief mogelijk inzetten en waar dit het meest nodig is.

Wil je een activiteit aanmelden en een financiële bijdrage aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage aan een buurtinitiatief moet jouw aanvraag aan alle voorwaarden voldoen. Als je vragen hebt, kun je e-mailen naar info@leefbaarheidsteamermelo.nl.

De actie/activiteit:

 • is realiseerbaar
 • is door meer mensen als aandachtsgebied aangegeven
 • is meetbaar
 • is gericht op effect op lange termijn
 • raakt in de uitvoering minstens 25 mensen
 • de organisatie wordt door minimaal 3 mensen ter hand genomen
 • wordt zoveel mogelijk vanuit eigen activiteiten of andere sponsoring bekostigd
  kan niet op een andere manier bekostigd worden
 • is gericht op meer sociale cohesie/leefbaarheid
 • blijft de verantwoordelijkheid van de aanvrager
 • het gaat om een nieuwe activiteit/vernieuwende activiteit. Structurele activiteiten (bestaan minstens 3 jaar) worden niet gefinancierd.
 • wordt aangevraagd door inwoners van de gemeente Ermelo

Beschrijving van de activiteit

Wat is het doel van de activiteit? Bijvoorbeeld:

 • bevorderen zelfredzaamheid
 • bevorderen sociale cohesie
 • bevorderen participatie aan sport/cultuur/maatschappij

Effect op lange termijn van de activiteit

Een begroting: overzicht van de totale kosten en eventuele andere inkomsten en/of eigen inbreng. 

Uitbetaling

 • Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is 75 euro. Dit mag alleen besteed worden aan materialen.
 • Uitbetaling vindt achteraf plaats. Als een voorschot nodig is: geef dit aan in het plan: op welke datum is het bedrag nodig, op welke rekening kan het bedrag gestort worden. 
 • Maximaal 14 dagen na de activiteit levert u rekeningen/bonnen in als verantwoording.
 • Bij niet doorgaan van de activiteit wordt niet uitbetaald. Een eventueel voorschot moet worden teruggestort.

Het Leefbaarheidsteam probeert u binnen vier weken te laten weten of we besloten hebben u een bijdrage te geven.